Diensten


Voor wie 

 

In eerste instantie richt Günther Opleidingen zich op opleidingsadvies, training en interim-management ten behoeve van opleidingsinstituten en gezondheidszorginstellingen in de diverse velden van de gezondheidszorg.

 

Echter gezien de opgedane ervaring van Ronald Günther in diverse beroepssectoren, is het eveneens mogelijk projecten uit te voeren voor organisaties buiten de gezondheidszorg.

 

De medewerkers, zowel op uitvoerend als op managementniveau, zullen in de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling veel baat vinden bij de activiteiten van Günther Opleidingen.

 


"Er is niets zo stabiel als verandering."

Bob Dylan
Mijn werkwijze


Creatief en flexibel

 

Creatief, flexibel en het ingaan op de persoonlijke beleving van de deelnemer is de kern waarop mijn werkwijze gebaseerd is. Het hanteren van bepaalde methodieken zijn daarin ondersteunend. De methodiek mag echter niet het doel op zich zijn. Belangrijk is dat de deelnemer zich bewust wordt van wat er van haar of hem in de desbetreffende leer- en/of begeleidingssituatie aan gedragskeuzes gevraagd wordt.

 

Interactie

 

Het adequaat hanteren van de interactie tussen de deelnemer en ik als trainer, opleider, manager en coach is onontbeerlijk om te komen tot een zo optimaal mogelijk leerrendement. De eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer in het maken van bepaalde keuzes en het nemen van beslissingen vormt daarbij het uitgangspunt.

 

"Een goede leraar moet zowel inspireren als irriteren."

BoeddhaOverzicht aanbod


 

VAKINHOUDELIJK
 • Lerarenopleider 2e graads Lerarenopleiding VO en Beroepsonderwijs G&W
 • Programmanager/docent (Basic) Teacher of Education Care & Welfare, NLQF 5 en 6
 • Medische basiskennis (anatomie, fysiologie en pathologie) ten behoeve van de verzorgende en verpleegkundige opleidingen

 

TRAININGEN
 • Teamrollen en samenwerking (teambuilding)
 • Gespreksvaardigheden, conflicthantering, onderhandelen en feedback
 • Presentatievaardigheden
 • Didactische vaardigheden
 • Managementvaardigheden
 • Taaltraining Nederlands voor anderstaligen

 

OPLEIDINGSADVIES

Advies en ondersteuning met betrekking tot onderwijsvernieuwing, onderwijsontwikkeling en beleid.

 

INTERIM-MANAGEMENT

Interim-management binnen onderwijsorganisaties, gezondheidsfondsen en uitzendbranche.

 

COACHING & BEGELEIDING
 • Onderzoeksbegeleiding
 • Studieloopbaanbegeleiding
 • Stagebegeleiding
 • Assessments
 • Coaching
 • Intervisie

 

AUDITS

Opleidingen:

 • Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
 • Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
 • Leertrajecten in de gehandicaptenzorg (VGN)
 • Preventie-assistent (KNMT)